Spojená škola,

SNP 15, Sabinov

      Vitajte, práve ste otvorili stránky SŠ, SNP15, Sabinov, známej skôr pod názvom Osobitná škola, neskôr Špeciálna základná škola. Škola má bohatú tradíciu (od sept. 1948). Dovolíme si tvrdiť, že aj vo svojej dnešnej podobe si zachováva takmer rodinný charakter, že sa žiaci pohybujú v príjemnom prostredí a vzdelávajú ich pedagógovia, ktorí svoju prácu vnímajú ako poslanie. Logo našej školy symbolizuje snahu všetkých zúčastnených. Tak ako postupne skladaním častíc stavebnice vzniká žiadaný celok, tak aj u žiakov v našej škole postupne od základov budujeme schopnosti, zručnosti, návyky a vedomosti, ktoré potrebujú pre svoj praktický život. Pristupujeme ku každému žiakovi s úctou a láskou a rešpektujeme jeho osobnosť.

Testy Alf

70. výročie vzniku školy - prezentácia

text